Botaanika

Aruhein (Festuca) on püsikute perekond kõrreliste sugukonnast ja neid on maailmas u. 300 erinevat liiki. Eestis kasvab 9 liiki. Punane aruhein (F. rubra) on madalakasvuline ja Eestis laialt levinud kõrreline, mis on püsiv ja varjutaluv ning kuulub karjamaadel viljelevate heinataimede hulka. Punasest aruheinast aretatud paljuvõsundiline vorm “Kauni” sobib suurepäraselt esmaliigiks kehvadel kasvukohtadel, liivakutel, luidetel ja mujal. Ta on kasvutingimuste suhtes vähenõudlik, külmakindel ja vastupidav põuale ja ka liigniiskusele. Talub hästi varju. Niitekõrgus 2-3 cm.

Nurmikas (Poa) on ühe-, kahe- ja mitmeaastaste rohttaimede perekond kõrreliste sugukonnast. Nurmikaid on enam kui 300 liiki üle kogu maailma, neist Eestis on leitud 12 liiki. Üks sagedamini Eestis looduslikult esinev onaasnurmikas (P. pratensis). Paljud nurmikad on väärtuslikud söödataimed. Kõige rohkem kasvatatakse maa-aluste võsunditega levivat, tihedat taimikut moodustavat hea ädalakasvuga aasnurmikat. Aasnurmikas “Esto” on aretatud Jõgeva Sordiaretusjaamas ning on laialdaselt kasutusel aastast 1977. Moodustab risoomist arenenud võsude rohkuse tõttu tiheda tumerohelise rohukamara, mis talub suurepäraselt paljukordset niitmist ja pidevat tallamist. Murusort, kuid sobib kasvatamiseks ka karjamaal.

Raihein (Lolium) on ühe- ja mitmeaastaste rohttaimede perekond kõrreliste sugukonnast. Neid on maailmas 12 liiki, millest Eestis leidub 4. Raiheinal on tavaliselt roomavad risoomid, tähkõisik, lamedad ja paljad, kuid pisut karedad lehed. Ta moodustab mättataolisi puhmikuid. Muruseemnesegudes kasutatakse enamasti mitmeaastase inglise- ehk karjamaa raiheina (L. perenne) seemneid. Karjamaa raihein on madalakasvuline hõredapuhmikuline alusheintaim, mis talub hästi tallamist ja karjatamist. Teda kasvatatakse rohkelt Lääne-Euroopas ja Uus Meremaal.