Muru rajamine ja hooldus

Muru külvamine

  • Maaharimis- ja tasandamistööd on soovitatav teha sügisel, et muld saaks talvel vajuda ja niiskust koguda. Tasandamisel täidetakse pinnalohud mullaga ja antakse muruplatsile väike kalle keskkohast servade suunas. See hoiab ära vihmavee kogunemise murule.
  • Pärast tasandamist tuleb mulda kobestada näiteks freesida pinnas läbi.
  • Külviaeg kestab varakevadest kuni augusti lõpuni. Hilisemad külvid võivad talvitumisel kahjustuda ja jääda hõredaks.
  • Väetise võiks lisada mõned päevad enne muru külvamist.
  • Muruseeme külvatakse vajunud või rullitud pinnasele, kus käimine ei jäta enam sügavaid jälgi. Peenike muru seeme ei tohi sattuda mulda sügavamale kui 1 cm.
  • Lihtsaim viis muru külvamiseks on pinna jagamine sektoriteks ja ka külvatava seemne jagamine vastavalt sektorite arvule ja suurusele. Pool sektorile külvatavast seemnest külvake pikisuunas, pool ristisuunas. Selline külviviis tagab seemne ühtlasema jaotuse külvipinna.
  • Seeme rehitsetakse ettevaatlikult mulda.
  • Pärast külvi muld tihendatakse kergelt rulliga, et seemned saavutaksid kontakti mullaga.
  • Kuiva mulda kastetakse enne külvi põhjalikult

 

Muru niitmine

Muru tuleb esimest korda niita, kui on 6-8 cm kõrgune. Niitmiskõrgust vähendada järk-järgult kuni 3,5 cm kõrguseni. Niita tuleb regulaarselt, kuid korraga ei ole soovitatav eemaldada rohkem kui 1/3 taimede kasvust. Viimastel niitmiskordadel ei ole soovitav muru väga madalaks pügada, see käib ka suvise põuaperioodi kohta. Muru tuleks niita kuiva ilmaga, et vältida rohuklompide teket.

 

Umbrohud

Üheaastased umbrohud- Peamiselt ilmuvad uute murude rajamisel, tavaliselt kaovad niitmisega.

Mitmeaastased umbrohud- Esinevad kõikides murudes ja ei pruugi niitmisega kaduda. Tõrjeks tuleks kasutata umbrohutõrjevahendeid.

Raskestitõrjutavad umbrohud- Preparaatide mittealluvate umbrohtude ainuke hävitamisviis on väljajuurimine või juurte läbilõikamine.

Väetamine

Külvieelne väetamine tuleks teostada paar päeva enne seemne külvamist või seemne külvamise päeval.  Seejärel tuleks muru väetada vähemalt kord varakevadel, seejärel kesksuvel ning uuesti sügisel. Varakevadel ja suvel antav väetis peaks olema suurema lämmastiku sisaldusega, sügisel kasutada madalama lämmastiku sisaldusega kuid suurema fosfori ja kaaliumi sisaldusega. Sügisene väetamine suurendab juurdekasvu ning vastupidavust talvetingimustele.